Adaptació al canvi climàtic des de la custòdia del territori