L’associació L’Era, a través del seu projecte Esporus de conservació de la biodiversitat cultivada, ha realitzat prospeccions en diferents zones i parcs naturals de Catalunya per poder obtenir material vegetal i informació sobre varietats agrícoles locals.

La irreversabilitat i la velocitat de l’erosió genètica, junt amb l’avançada edat de les possibles persones informadores, dóna la màxima urgència a feines com aquestes arreu del país.
La primera de les prospeccions va estar centrada en les comarques de la Catalunya central i va ser l’inici del banc de llavors que encara mantenim, multipliquem i difonem des d’Esporus, amb més de 300 varietats locals.
Més endavant, ens han anat arribant encàrrecs de consells comarcals, consorcis i parcs naturals per fer prospeccions en el seu territori, moltes d’elles realitzades en diferents fases. Gràcies a aquesta feina, coneixem millor quin és el llegat genètic que els pagesos del nostre país ens han deixat i tenim més garanties de conservar-lo i traspassar-lo a les futures generacions. Les varietats locals són les que estan més adaptades a les condicions edafoclimàtiques de cada zona i són les que millor s’adapten a les condicions variables que ens pot presentar el futur.
Podeu trobar més informació sobre la importància de la conservació dels recursos genètics locals a www.esporus.org

projectes_prospeccio_lluçanes_JOAN MACIÀ 015_lluçanes

Entre els anys 2011 i 2014 s’han realitzat quatre prospeccions a la zona de la Plana de Vic i el Lluçanès promogudes pel Consell Comarcal d’Osona i el Consorci del Lluçanès. S’ha recollit informació de prop de cent varietats suposadament tradicionals i 24 d’elles s’han trobat especialment interessants. Els treballs derivats d’aquestes prospeccions cal sol·licitar-los […]

Seguir llegint

Prospecció al Parc Natural del Cadí-Moixeró

projectes_prospeccions_cadi_Poma del ciri a Vilanova de Banat

El 2008 es feu la primera prospecció de varietats locals de fruiters del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Després encara se’n van fer tres mes en anys posteriors. Es van trobar més de 30 varietats de pomeres i perers, unes 13 de pruneres, 6 de cirerers i de figueres, unes 5 de presseguers, altres espècies com […]

Seguir llegint

projectes_prospeccio_alt_pirineu_2010_memoria_prospeccio_vall_daran_Eulalia_Marti_Lera_Página_047_Imagen_0002

A partir de la prospecció de la Vall d’Aran el Parc Natural de l’Alt Pirineu n’inicia una de pròpia amb l’objectiu d’elaborar un catàleg de les varietats locals d’arbres fruiters conreades fins el moment en el seu àmbit per tal d’identificar, recopilar i, en última instància, salvaguardar el material genètic que conforma l’agrobiodiversitat del Parc […]

Seguir llegint

projectes_prospeccions_vall_daran_2010_memoria_prospeccio_vall_daran_Eulalia_Marti_Lera_Página_001_Imagen_0001

La prospecció es va realitzar l’any 2010 amb els objectius de fer recerca de varietats antigues de fruita que es recorden i hi ha a la zona; localitzar els arbres de varietats antigues que queden vius i la recollida del màxim d’informació dels mateixos; recollida de branques per a empeltar i elaborar una eina útil […]

Seguir llegint

projectes_prospeccions_cap_de_creus_Peramoscatella_capdecreus

Prospecció realitzada en tres fases entre l’any 2010 i el 2013 a càrrec totes elles de la Mireia Sisquella. Els objectius han estat conèixer quines varietats locals s’hi troben de cultius extensius, arboris o hortícoles; la recuperació de tot el coneixement implícit pel què fa a la utilització i maneig tradicional de cada cultiu i […]

Seguir llegint